🏛️Sütunlar

Diyorit, Granit, Andezit bloklarının sütun hallerini üretebilirsiniz.